KARTTJENESTE

Tjenesten viser hvilke områder i Norge som ikke er direkte berørt av tyngre tekniske inngrep. Inngrepsfrie naturområder ligger en kilometer eller mer i luftlinje fra tyngre tekniske inngrep så som veier, større kraftlinjer, vassdragsinngrep m.fl. Dataene som danner grunnlaget for kartene er hentet fra en rekke nasjonale registre over inngrep, bl.a fra NVE, Statnett og Statens kartverk.

Tjenesten inkluderer oppdatert status per januar 1988, 2008, 2013 og 2018. For mer informasjon om datasettet, se høyremeny

wms example map

Kartlag i tjenesten (Layers)

Min scale Max scale GetLegendGraphic (WMS)
status inngrepsfri natur 2018
Map Server Legend
Inngrepsfri natur per 2013
Map Server Legend
Bortfall av inngrepsfri natur mellom 2013 og 2018
Map Server Legend
status inngrepsfri natur 2008
Map Server Legend
Bortfall av inngrepsfri natur mellom 2008 og 2018
Map Server Legend
status inngrepsfri natur 1988
Map Server Legend
Bortfall av inngrepsfri natur mellom 1988 og 2018
Map Server Legend

Tjenestetype WMS

Teknisk plattform
Geoserver
GetCapabilities

Tjenestetype WFS

Teknisk plattform
Geoserver
GetCapabilities
DescribeFeatureType

Kartløsninger hvor tjenesten er i bruk

Kartinnsynsløsninger
Eksempel faktaark

Vilkår

Vilkår
Kilde må oppgis ved publisering:
Miljødirektoratet - inngrepsfri natur 02.2018

Endringer på karttjenesten

Dato Endring

Gi oss din tilbakemelding
Datasett brukt i karttjeneste