KARTTJENESTE

Tjenesten viser hvilke områder i Norge som ikke er direkte berørt av større naturinngrep. Inngrepsfrie naturområder ligger en kilometer eller mer i luftlinje fra større inngrep så som veier, større kraftlinjer, jernbane, steinbrudd, vind- og vannkraft-utbygginger m.fl. Dataene som danner grunnlaget for kartene er hentet fra en rekke nasjonale registre over inngrep, bl.a fra NVE, Statnett og Statens kartverk.

Tjenesten inkluderer oppdatert status for inngrepsfri natur per januar 1988, 2008, 2013, og 2018, samt ny status for januar 2023. For mer informasjon om datasettet, se høyremeny.

wms example map

Kartlag i tjenesten (Layers)

Min scale Max scale GetLegendGraphic (WMS)
Status inngrepsfri natur 2023 (nyeste)
Status inngrepsfri natur 2023 (nyeste)
Map Server Legend
Endring i inngrepsfri natur fra 1988 til 2023
Endring i inngrepsfri natur fra 1988til 2023
Map Server Legend
Status inngrepsfri natur 2018
Status inngrepsfri natur 2018
Map Server Legend
Endring i inngrepsfri natur fra 2018 til 2023
Endring i inngrepsfri natur fra 2018 til 2023
Map Server Legend
Status inngrepsfri natur 2013
Status inngrepsfri natur 2013
Map Server Legend
Endring i inngrepsfri natur fra 2013 til 2018
Endring i inngrepsfri natur fra 2013 til 2018
Map Server Legend
Status inngrepsfri natur 2008
Status inngrepsfri natur 2008
Map Server Legend
Endring i inngrepsfri natur fra 2008 til 2013
Endring i inngrepsfri natur fra 2008 til 2013
Map Server Legend
Status inngrepsfri natur 1988
Status inngrepsfri natur 1988
Map Server Legend
Endring i inngrepsfri natur fra 1988 til 2008
Endring i inngrepsfri natur fra 1988 til 2008
Map Server Legend

Tjenestetype WMS

Teknisk plattform
Geoserver
Server Url
https://kart.miljodirektoratet.no/geoserver/inngrepsfrinatur/wms
GetCapabilities

Tjenestetype WFS

Teknisk plattform
Geoserver
GetCapabilities
DescribeFeatureType

Kartløsninger hvor tjenesten er i bruk

Kartinnsynsløsninger
Eksempel faktaark

Vilkår

Vilkår
Kilde må oppgis ved publisering:
Miljødirektoratet - inngrepsfri natur 01.2023

Endringer på karttjenesten

Dato Endring
30.04.2024 Oppdatert - ny analyse
Oppdatert med nye kartlag fra ny analyse av inngrepsfrie områder i norge.