Inngrepsfri natur/villmarksområder på Svalbard

Miljødirektoratet har publisert en tjeneste for datasettet inngrepsfri natur/villmarksområder på Svalbard

https://kartkatalog.miljodirektoratet.no/Dataset/Details/1009

Publisert
12.05.2020