DATASETT

Datasettet viser områder på Svalbard som ikke er direkte berørt av tyngre inngrep. Inngrepsfrie naturområder er områder som ligger en kilometer eller mer i luftlinje unna tyngre inngrep så som større bygninger, veier, markerte kjørespor, tipper, fyllinger, kommunikasjons-installasjoner, m.fl. Villmarksområdene ligger fem kilometer eller mer i luftlinje unna slike inngrep. Inngrepsdata som danner grunnlaget for kartene er i all hovedsak hentet fra Norsk Polarinstitutt (N-100 kartdata og flyfoto). Datasettet viser også hvilke områder som har fått endret inngrepsstatus som følge av nye inngrep i perioden 1991-2019.

Tema
Inngrepsfri natur, Svalbard og Jan Mayen
Administrativt tema
Datasetteier
Miljødirektoratet
Fagsystem
Ikke tilknyttet fagsystem
 
Produktark
Produktspesifikasjon
Tegneregler
Tegneregler SLD
 
Dekning
Svalbard med Bjørnøya
Presisjon
1 : 100 000
Geografisk representasjon
Vektor (Flater)
Oppdateringsfrekvens
Årlig
Vilkår

Nedlasting av kartdata

Format Eksportdato Nedlasting

Gi oss din tilbakemelding
Kontaktinfo
Navn
Ole Torbjørn Nyvoll
Telefon
+4799167841
Tjenester tilknyttet datasettet
Viktige opplysninger
En god del inngrep er synfart, resten lokalisert vha. kartdata og ortofoto.