DATASETT

Datasettet viser områder på Svalbard som ikke er direkte berørt av større naturinngrep. Inngrepsfrie naturområder er områder som ligger en kilometer eller mer i luftlinje unna naturinngrep så som større bygninger, veier, markerte kjørespor, tipper, fyllinger, kommunikasjons-installasjoner, m.fl. Villmarksområdene ligger fem kilometer eller mer i luftlinje unna slike inngrep. Inngrepsdata som danner grunnlaget for kartene er i hovedsak hentet fra Norsk Polarinstitutt (N-100 kartdata og flyfoto), samt fra en del nyere skråfoto. Datasettet viser også hvilke områder som har fått endret inngrepsstatus som følge av nye inngrep og/eller natur-restaurering i perioden 1990-2022. Les mer om temaet på https://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/polaromradene/arktis/svalbard/villmark/

Tema
Naturtyper, Svalbard og Jan Mayen, Arealbruk
Administrativt tema
Datasetteier
Miljødirektoratet
Fagsystem
Ikke tilknyttet fagsystem
 
Produktark
Produktspesifikasjon
Tegneregler
Tegneregler SLD
 
Dekning
Svalbard med Bjørnøya
Presisjon
1 : 100 000
Geografisk representasjon
Vektor (Flater)
Oppdateringsfrekvens
Årlig
Vilkår

Nedlasting av kartdata

Format Eksportdato Nedlasting
WFS (GML 1.1.0) 25.07.2024 Last ned
Vi viser til WFS-tjeneste for tilgang til vektoriserte data. Se "Tjenestetype WFS" på opplenket nettside.

Kontaktinfo
Navn
Miljødirektoratet
Telefon
73 58 05 00
Kontakt oss
Tjenester tilknyttet datasettet
Viktige opplysninger
En god del inngrep er inspisert, resten er lokalisert vha. kartdata, skråfoto og ortofoto.