Ny karttjeneste for restriksjonsområder

Miljødirektoratet har lansert en ny karttjeneste for restriksjonsområder


WMS: https://kart.miljodirektoratet.no/arcgis/services/vern_restriksjonsomrader/MapServer/WMSServer?service=WMS&request=GetCapabilities

ArcGIS-Rest: https://kart.miljodirektoratet.no/arcgis/rest/services/vern_restriksjonsomrader/MapServer

Mer informasjon om datasettet:

https://kartkatalog.miljodirektoratet.no/Dataset/Details/2Gi oss din tilbakemelding
Publisert
30.03.2021