DATASETT

Dette datasettet er ikke ferdig utviklet. Det er ikke avklart når publisering kan forventes.

Datasettet stedfester hvor det finnes bestemte restriksjoner som gjelder i Naturvernområder (se eget datasett). Det omfatter imidlertid kun restriksjoner som gjelder lavflyging og ferdselsforbud. Perioden som restriksjonen gjelder for er også angitt. Direktoratet vil vurdere å tilrettelegge data for andre typer restriksjoner senere.

Tema
Verneområder
Administrativt tema
Datasetteier
Miljødirektoratet
Fagsystem
 
Produktark
Produktspesifikasjon
Tegneregler
Tegneregler SLD
 
Dekning
Presisjon
Geografisk representasjon
Vektor (Flater)
Oppdateringsfrekvens
Vilkår

Nedlasting av kartdata

Format Eksportdato Nedlasting

Gi oss din tilbakemelding
Kontaktinfo
Navn
Tore Opdahl
Telefon
+4798818790