DATASETT

Datasettet viser hvor det finnes bestemte restriksjoner som gjelder i Naturvernområder (se eget datasett). Det inneholder likevel kun restriksjoner som gjelder forbud mot all ferdsel og luftfartøy (fly og helikopter), og når disse forbudene gjelder. Eventuelle unntak fra regel nevnes i egen merknad.

Ferdsel: her menes enhver ferdsel. Regler for spesielle aktiviteter som vindsurfing, bruk av seilbrett og båt, sykling, telting/camping, bålbrenning, jakt og lignende, er med andre ord ikke en del av datasettet.

Luftfartøy: Her skilles det på forbud mot start/landing og lavflyving (under 300 m). Forsvaret kan ha andre regler enn sivil luftfart, og har derfor fått spesielle koder både for start/landing og lavflyving. Merk at droner ikke regnes som luftfartøy, og at eventuelle forbud mot å benytte drone framgår av verneforskrift.

Informasjon om alle regler som gjelder står i verneforskriften for det enkelte verneområdet. Lenke til verneforskriften for det aktuelle området på lovdata.no leveres også gjennom dette datasettet.

Basert på erfaringer om bruksmønster og behov, vil Miljødirektoratet vurdere å tilrettelegge for andre typer restriksjoner senere.

Tema
Verneområder
Administrativt tema
Datasetteier
Miljødirektoratet
Fagsystem
 
Produktark
Produktspesifikasjon
Tegneregler
Tegneregler SLD
 
Dekning
Presisjon
Geografisk representasjon
Vektor (Flater)
Oppdateringsfrekvens
Vilkår

Nedlasting av kartdata

Format Eksportdato Nedlasting

Gi oss din tilbakemelding
Kontaktinfo
Navn
Miljødirektoratet
Telefon
73 58 05 00
Tjenester tilknyttet datasettet
Viktige opplysninger
Over 3000 verneforskrifter er tolket og mange detaljer er digitalisert for lage dette datasettet. Rett etter publisering vil det trolig oppdages ulike feil og mangler, og Miljødirektoratet tar gjerne imot tips om dette. Vi vil prioritere å oppdatere dette så raskt som mulig i løpet av våren 2021.