Nye kartlag i inngrepsfri natur

Miljødirektoratet har lagt ut nye kartlag i tjenesten for Inngrepsfri natur i Norge

Det er lagt ut kartlag med oppdaterte data for 1988 og 2008 samt kartlag som viser bortfall i perioden 1988-2018 og 2008-2018

https://kartkatalog.miljodirektoratet.no/MapService/Details/inngrepsfrinatur

Publisert
18.05.2021