Revidert tjeneste for villreinområder

Miljødirektoratet har lagt ut en revidert tjeneste for villreinområder

Det er kun mindre endringer i struktur. Trekkveier er fjernet som linjetema - disse er lagt inn som en del av kartlaget villrein_trekkomrade

https://kartkatalog.miljodirektoratet.no/MapService/Details/villrein

Publisert
30.03.2021