Endring i tjeneste for Snøscooterløyper

Miljødirektoratet har lagt til et nytt kartlag i tjenesten for Snøscooterløyper

Kartlaget inneholder status for de aktuelle kommuner. Det er ingen andre endringer i tjenesten

https://kartkatalog.miljodirektoratet.no/MapService/Details/snoscooterloyperGi oss din tilbakemelding
Publisert
19.12.2020