KARTTJENESTE

Karttjenesten inneholder snøscooterløyper fastsatt av kommunen etter § 4a i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. I tillegg inneholder karttjenesten snøscooterløyper i Nord-Troms og Finnmark fastsatt av Fylkesmannen etter § 4 I forskriften, og isfiskeløyper i de nordligste fylkene fastsatt av Fylkesmannen etter § 8 i forskriften.

Karttjenesten inneholder foreløpig ikke data, men data vil bli tilgjengelig når kommunene har levert data om snøscooterløyper til Miljødirektoratet.

wms example map

Kartlag i tjenesten (Layers)

Min scale Max scale GetLegendGraphic (WMS)
Viser alle vedtatte snøscooterløyper sortert på status for traseer.
Map Server Legend
Planlagte snøscooterløyper (løyper under arbeid eller på høring).
Map Server Legend

Tjenestetype WMS

Teknisk plattform
ArcGIS Server
GetCapabilities

Tjenestetype ArcGIS-Rest

Teknisk plattform
ArcGIS Server

Kartløsninger hvor tjenesten er i bruk

Kartinnsynsløsninger

Vilkår

Vilkår

Endringer på karttjenesten

Dato Endring
05.09.2018 Testtjeneste opprettet
TEST

Gi oss din tilbakemelding
Datasett brukt i karttjeneste