KARTTJENESTE

Karttjenesten inneholder snøscooterløyper fastsatt av kommunen etter § 4a i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. I tillegg inneholder karttjenesten snøscooterløyper i Nord-Troms og Finnmark fastsatt av Fylkesmannen etter § 4 I forskriften, og isfiskeløyper i de nordligste fylkene fastsatt av Fylkesmannen etter § 8 i forskriften.

wms example map

Kartlag i tjenesten (Layers)

Min scale Max scale GetLegendGraphic (WMS)
Viser alle vedtatte snøscooterløyper sortert på status for traseer.
Map Server Legend
Planlagte snøscooterløyper (løyper under arbeid eller på høring).
Map Server Legend
Viser status for registrering i kommuner
Map Server Legend

Tjenestetype WMS

Teknisk plattform
ArcGIS Server
Server Url
https://kart.miljodirektoratet.no/arcgis/services/snoscooterloyper/MapServer/WMSServer
GetCapabilities

Tjenestetype ArcGIS-Rest

Teknisk plattform
ArcGIS Server

Kartløsninger hvor tjenesten er i bruk

Kartinnsynsløsninger

Vilkår

Vilkår

Endringer på karttjenesten

Dato Endring
15.12.2020 Lagt til kartlag med status for registrering i kommuner
04.06.2019 Snøscooterløyper for Nordland lagt inn
01.06.2019 Karttjeneste opprettet

Datasett brukt i karttjeneste