Ny tjeneste "Anadrome laksefisk"

Miljødirektoratet har satt i drift en ny karttjeneste som inneholder fem nye datasett knyttet til anadrome laksefisk i vassdrag. Som anadrome laksefisk regnes laks, sjøørret og sjørøye. Tjenesten inneholder foreløpig data for de 52 nasjonale laksevassdragene.

Karttjenesten viser data om anadrome laksefisk i vassdrag. Dette inkluderer følgende tema:
- Anadrome strekninger, som er den totale utbredelsen av anadrome laksefisk i et vassdrag. Datasettet er sammenstilt med utgangspunkt i bestandsdata for hver av de tre aktuelle artene.
- Bestander av anadrome laksefisk i vassdrag med slike bestander.
- Utløpspunkt for vassdrag som fører anadrom laksefisk.
- Vandringshinder for vassdrag som fører anadrom laksefisk.
- Forvaltningsregioner for anadrome laksefisk.

Mange vassdrag gjenstår, og Miljødirektoratet planlegger å kjøpe tjenester til videre etablering av data. Dette vil skje fra 2023 og utover.


https://kartkatalog.miljodirektoratet.no/MapService/Details/anadrome_laksefisk

Published
11/8/2022