Drensgrøfter i myr er publisert

Miljødirektoratet har gjort tilgjengelig et datasett som viser drensgrøfter i myr. Datasettet ble produsert i 2016 av Norkart AS.

Miljødirektoratet har gjort tilgjengelig et datasett som viser drensgrøfter i myr. Analysen er gjort i 2016, ved at grøftestrukturer er separert fra naturlige vannstrukturer, som elver og bekker. Analysemetoden er treffsikker, men manglende eller unøyaktige grunnlagsdata kan ha resultert i mangelfulle data i produktet. Arbeid er utført av ekstern konsulent (Norkart AS).

https://kartkatalog.miljodirektoratet.no/Dataset/Details/3067

Published
11/1/2023