Friluftslivsområder - vernede er publisert

Friluftslivsområder verna etter markaloven er publisert med revidert datamodell. Områdene ligger i Oslo kommune.

https://kartkatalog.miljodirektoratet.no/Dataset/Details/33

Published
11/3/2023