DATASETT

Datasettet viser friluftslivsområder som er vernet etter Lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markaloven) § 11.

Formålet med vernet er generelt å bevare naturopplevelsesverdier som gjør områdene særskilt verdifulle for friluftslivet. En forskrift for hvert område beskriver nærmere formål, avgrensning, vernebestemmelser mv.

Statsforvalteren i Oslo og Viken er faglig ansvarlig for datasettet.

Tema
Friluftsliv
Administrativt tema
Datasetteier
Statsforvalteren i Oslo og Viken
Fagsystem
 
Produktark
Produktspesifikasjon
Tegneregler
Tegneregler SLD
 
Dekning
Oslo
Presisjon
1:5000
Geografisk representasjon
Vektor (Flater)
Oppdateringsfrekvens
Etter behov
Vilkår
Ved viderebruk skal Miljødirektoratet oppgis som kilde.

Nedlasting av kartdata

Format Eksportdato Nedlasting
24.06.2024 Til portal

Kontaktinfo
Navn
Miljødirektoratet
Telefon
73 58 05 00
Kontakt oss
Tjenester tilknyttet datasettet