DATASETT

Datasettet viser friluftslivsområder som er vernet etter Lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markaloven) § 11.

Formålet med vernet er generelt å bevare naturopplevelsesverdier som gjør områdene særskilt verdifulle for friluftslivet. En forskrift for hvert område beskriver nærmere formål, avgrensning, vernebestemmelser mv.

Oslo kommune er forvaltningsmyndighet for disse friluftslivsområdene.

Tema
Friluftsliv
Administrativt tema
Datasetteier
Fagsystem
Ikke tilknyttet fagsystem
 
Produktark
Produktspesifikasjon
Tegneregler
Tegneregler SLD
 
Dekning
Oslo
Presisjon
1:5000
Geografisk representasjon
Vektor (Flater)
Oppdateringsfrekvens
Vilkår

Nedlasting av kartdata

Format Eksportdato Nedlasting
Esri Geodatabase 26.04.2014 Last ned
Friluftslivsområder vernet etter markaloven

Gi oss din tilbakemelding
Kontaktinfo
Navn
Miljødirektoratet
Telefon
73 58 05 00
Tjenester tilknyttet datasettet
Viktige opplysninger
Datasettet er etablert på midlertidig basis, siden det ennå ikke er spesifisert og dokumentert på ordinær måte.