Oppdaterte datasett for "inngrepsfri natur" er publisert

Miljødirektoratet har lagt ut oppdaterte kartdata for "inngrepsfri natur i Norge".

Data for status per januar 2023 er ny, mens status per 1988, 2008, 2013 og 2018 er oppdatert.
Inngrepsfrie naturområder ligger en kilometer eller mer i luftlinje fra tyngre naturinngrep så som veier, større kraftlinjer, steinbrudd, tårn og vassdragsinngrep.

https://kartkatalog.miljodirektoratet.no/MapService/Details/inngrepsfrinatur

Publisert
29.04.2024