DATASETT

Datasettet viser hvilke områder i fastlands-Norge som ikke er direkte berørt av tyngre tekniske inngrep. Inngrepsfrie naturområder er områder som ligger en kilometer eller mer i luftlinje unna tyngre tekniske inngrep så som veier, større kraftlinjer, vassdragsinngrep m.fl. Inngrepsdata som danner grunnlaget for kartene er hentet fra en rekke nasjonale registre over inngrep, kommuner, fylkesmenn m.fl. Datasettet viser også hvilke områder som har fått endret status som følge av nye inngrep i periodene 1988-2013,1998-2013, 2003-2013 og 2008-2013.
data som danner grunnlaget for dette
Inngrepsfri natur er en arealbruksindikator som skal vise utviklingstrekk og status for store sammenhengende naturområder i Norge.

Mer spesifikt er utvikling i areal av inngrepsfrie naturområder en av sju indikatorer under nasjonalt miljømål 1. Naturmangfold: - Økosystema skal ha god tilstand og levere økosystemtjenester.

Tema
Inngrepsfri natur
Administrativt tema
Datasetteier
Miljødirektoratet
Fagsystem
 
Produktark
Produktspesifikasjon
Tegneregler
Tegneregler SLD
 
Dekning
Norge (fastland)
Presisjon
1 : 50.000
Geografisk representasjon
Vektor (Flater)
Oppdateringsfrekvens
Vilkår

Nedlasting av kartdata

Format Eksportdato Nedlasting
PDF 20.03.2014 Last ned
Nedlastning av fylkeskart med INON2013 på PDF-format.
Shape-format (ESRI) 20.03.2014 Last ned
Lansdekkende INON 2013-data på Shape-format fra FTP-server
Shape-format (ESRI) 20.03.2014 Last ned
Bortfall av inngrepsfri natur mellom 1988 og 2013
Shape-format (ESRI) 20.03.2014 Last ned
Bortfall av inngrepsfri natur mellom 1998 og 2013
Shape-format (ESRI) 20.03.2014 Last ned
Bortfall av inngrepsfri natur mellom 2003 og 2013
Shape-format (ESRI) 20.03.2014 Last ned
Bortfall av inngrepsfri natur mellom 2008 og 2013

Gi oss din tilbakemelding
Kontaktinfo
Navn
Ole Torbjørn Nyvoll
Telefon
+4799167841
Tjenester tilknyttet datasettet
Mer informasjon om datasettet