DATASET

Datasettet viser norske verneområder med status som Ramsarområder, under den internasjonale Ramsarkonvensjonen. Alle norske Ramsarområder er vernet som Naturvernområder (eget datasett). Noen ganger omfatter Ramsar-statusen kun deler av det aktuelle naturvernområdet. Et Ramsarområde kan også omfatte areal i flere ulike naturvernområder. Hensikten med dette datasettet er derfor å definere helt entydig hvilke areal som omfattes av Ramsarkonvensjonen i Norge. I tillegg inneholder det en områdebeskrivelse på norsk, som forklarer om historikk og begrunnelse for at områdene har fått en så viktig internasjonal status.

Theme
Protected areas
Administrative theme
Dataset owner
Norwegian Environment Agency
Database
 
Fact sheeet
Product specification
Portrayal
Portrayal SLD
 
Coverage
Norge
Precision
Spatial representation
Vector (Polygons)
Update frequency
Etter behov
Terms

Map data downloads

Format Export date Download
Filgeodatabase, SOSI, GeoJson 7/13/2020 To portal

Leave feedback
Contact
Name
Gunnar Kjærstad
Phone
+4795230617
Services connected to the dataset
Important information
Ramsarkonvensjonen publiserer også grenser for de norske Ramsarområdene på sine egne nettsider (Country Profil). Eventuelle avvik mellom grenser publisert av Ramsarkonvensjonen og i datasett Ramsarområder må varsles til Miljødirektoratet.