DATASETT

Datasettet viser naturtypelokaliteter kartlagt etter Miljødirektoratets instruks. Naturtyper prioritert for kartlegging er rødlistede naturtyper og naturtyper med sentral økosystemfunksjon. Type- og beskrivelsessystemet Natur i Norge er benyttet for å dokumentere det faglige innholdet. Hver lokalitet er gitt en økologisk kvalitet, basert på tilstand og naturmangfold.

Tema
Naturmangfold
Administrativt tema
Det offentlige kartgrunnlaget
Datasetteier
Miljødirektoratet
Fagsystem
Ikke tilknyttet fagsystem
 
Produktark
Produktspesifikasjon
Tegneregler
Tegneregler SLD
 
Dekning
Norge
Presisjon
Stedfestingsnøyaktighet er gitt per lokalitet i egenskapen Nøyaktighetsklasse. De fleste lokalitetene har en stedfestingsnøyaktighet på 5-20 meter.
Geografisk representasjon
Vektor (Flater)
Oppdateringsfrekvens
Årlig
Vilkår

Nedlasting av kartdata

Format Eksportdato Nedlasting
Esri geodatabase, GeoJSON 07.08.2020 Last ned
Naturtyper fra kartleggingsåret 2018

Gi oss din tilbakemelding