KARTTJENESTE

Tjenesten viser naturtypelokaliteter kartlagt etter Miljødirektoratets instruks. Naturtyper prioritert for kartlegging er rødlistede naturtyper og naturtyper med sentral økosystemfunksjon. Type- og beskrivelsessystemet Natur i Norge er benyttet for å dokumentere det faglige innholdet. Hver lokalitet er gitt en økologisk kvalitet, basert på tilstand og naturmangfold.

wms example map

Kartlag i tjenesten (Layers)

Min scale Max scale GetLegendGraphic (WMS)
Viser alle kartlagte lokaliteter.
Map Server Legend
Viser omriss av kartlagt areal.
Map Server Legend
Viser lokaliteter som er vurdert til å ha svært høy økologisk kvalitet.
Map Server Legend
Viser lokaliteter som er vurdert til å ha høy økologisk kvalitet.
Map Server Legend
Viser lokaliteter som er vurdert til å ha moderat økologisk kvalitet.
Map Server Legend
Viser lokaliteter som er vurdert til å ha lav økologisk kvalitet.
Map Server Legend
Viser lokaliteter som er vurdert til å ha svært svært lav økologisk kvalitet.
Map Server Legend
Viser lokaliteter som ikke er fullstendig kvalitetsvurdert. Dette gjelder lokaliteter av naturtyper uten metodikk for kvalitetsvurdering, samt lokaliteter med svært redusert tilstand.
Map Server Legend

Tjenestetype ArcGIS-Rest

Teknisk plattform
ArcGIS Server

Tjenestetype WMS

Teknisk plattform
ArcGIS Server
Server Url
https://kart.miljodirektoratet.no/arcgis/services/naturtyper_nin/MapServer/WMSServer
GetCapabilities

Kartløsninger hvor tjenesten er i bruk

Kartinnsynsløsninger

Vilkår

Vilkår

Endringer på karttjenesten

Dato Endring
20.03.2019 Tjeneste opprettet