DATASET

Datasettet viser forvaltningsmessig høyt prioriterte kulturlandskapsområder med både biologiske og kulturhistoriske verdier. Datasettet omfatter blant annet de høgest prioriterte områdene i Nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap, og utgjør 10-30 områder i hvert fylke, totalt ca. 300 områder i landet. Datasettet er ajourført pr. september 2011, og vil bli fortløpende komplettert i Naturbase. Datasettet innholder utvalgte opplysninger fra et separat fagsystem for kulturlandskap som forvaltes av Fylkesmannen. Nærmere opplysninger kan fås derfra.

Formål: Stadig mer av kulturlandskapet i Norge er i ferd med å gro igjen eller endre karakter av andre årsaker. Datasettet gir en oversikt over de områdene det er viktig å prioritere med tanke på tiltak for å opprettholde eller forbedre tilstanden.

Theme
Cultural landscapes
Administrative theme
DOK
Dataset owner
The Norwegian Environment Agency
Database
 
Fact sheeet
Product specification
Portrayal
Portrayal SLD
 
Coverage
National
Precision
Varierende (fra 1:5.000 - 1:50.000)
Spatial representation
Vector (Polygons)
Update frequency
Terms

Map data downloads

Format Export date Download
7/13/2020 To portal

Leave feedback
Contact
Name
Dordi Mogstad
Phone
+4793043010
Services connected to the dataset
More information about the dataset