DATASET

Nasjonal marin verneplan skal beskytte et representativt utvalg av områder og sikre mangfoldet av arter og naturtyper. I mai 2001 ble det opprettet et rådgivende utvalg som har kommet med forslag om hvilke områder som bør inngå i verneplanen. Områdene som er foreslått til planen er særegne områder eller leveområder som er typiske for kysten vår. Sammen skal de danne et nettverk av vernede og beskyttede områder for å ta vare på økosystemer og naturverdier. Første fase av marin verneplan er konsentrert rundt områder som er beskrevet i Rådgivende utvalgs A-liste, som omfatter totalt 36 områder.

De 36 områdene er videre delt i to kategorier:

- områder hvor oppstart av planprosessen ble meldt i 2009 (17 områder, linjer og polygoner)
- områder hvor oppstart av planprosessen ikke er meldt (19 områder, linjer og polygoner)

De områder hvor planprosessen er meldt, er også lagt inn som en del av datasettet Foreslåtte verneområder i Naturbase.

Theme
Marine and costal areas
Administrative theme
Dataset owner
The Norwegian Environment Agency
Database
None
 
Fact sheeet
Product specification
Portrayal
Portrayal SLD
 
Coverage
Precision
Spatial representation
Vector (Polygons)
Update frequency
Terms

Map data downloads

Format Export date Download
Shape-format (ESRI) 7/13/2020 Download
Nasjonal marin verneplan - Rådgivende utvalgs A-liste i UTM sone 33. Datasettet eksporteres direkte fra kartserver (on-line).

Leave feedback
Contact
Name
Tore Opdahl
Phone
+4798818790
Services connected to the dataset
More information about the dataset