KARTTJENESTE

Denne tjenesten viser datasett som omhandler marin verneplan. Marin verneplan skal danne et nettverk av marine beskyttede områder med hensikt å ta vare på marine naturverdier og økosystemer. Områdene skal dekke variasjonsbredden i norsk marin natur.

Foreløpig er følgende datasett inkludert i tjenesten:
- Rådgivende utvalgs A-liste
- områder hvor oppstart av planprosessen ble meldt i 2009
- områder hvor oppstart av planprosessen kan være meldt inn på et senere tidspunkt

wms example map

Kartlag i tjenesten (Layers)

Min scale Max scale GetLegendGraphic (WMS)
Oppstart av planprosessen er meldt
Map Server Legend
Oppstart av planprosessen er ikke meldt
Map Server Legend

Tjenestetype WMS

Teknisk plattform
Geoserver
Server Url
https://kart.miljodirektoratet.no/geoserver/marin_verneplan/wms
GetCapabilities

Tjenestetype WFS

Teknisk plattform
Geoserver
GetCapabilities
DescribeFeatureType

Kartløsninger hvor tjenesten er i bruk

Kartinnsynsløsninger
Eksempel faktaark

Vilkår

Vilkår

Endringer på karttjenesten

Dato Endring
01.11.2011 Nye spesifikasjoner for karttjeneste
Karttjenesten etablert på ny serverplattform basert på Geoserver. Nye spesifikasjoner for generell Url, servicename og layernames.
25.03.2010 WMS-tjeneste etablert