DATASETT

Datasettet viser områder som er under planlegging og kunngjort (§ 42) etter lov om Naturmangfold - Kapittel V (Områdevern). Det er avgrensingen til området i høringsforslaget (§ 43) som benyttes i dette datasettet.

Kunngjøringen (§ 42) er utgangspunktet for bestemmelsen (§ 44) om å kunne avslå søknad om tillatelse for tiltak i et foreslått verneområde.

Tema
Verneområder, Svalbard og Jan Mayen
Administrativt tema
Det offentlige kartgrunnlaget
Datasetteier
Miljødirektoratet
Fagsystem
 
Tegneregler
Tegneregler SLD
 
Dekning
Norge
Presisjon
Varierende
Geografisk representasjon
Vektor (Flater)
Oppdateringsfrekvens
Etter behov
Vilkår

Nedlasting av kartdata

Format Eksportdato Nedlasting
19.10.2021 Til portal

Gi oss din tilbakemelding
Kontaktinfo
Navn
Tore Opdahl
Telefon
+4798818790
Tjenester tilknyttet datasettet
Viktige opplysninger
Direktoratet presiserer at det kan forekomme feil og mangler i dette datasettet. Informasjon om verneforslag i Naturbase er ikke en formell del av verneplanprosessen, jf. rundskriv T-2/15 "Saksbehandlingsregler ved områdevern etter naturmangfoldloven (§§ 41 - 43)". Dersom det er avgjørende å vite om et konkret areal er foreslått vernet, må det derfor tas kontakt med direktoratet, fylkesmannen i det aktuelle fylke, eller med Sysselmannen på Svalbard.