KARTTJENESTE

Tjenesten inneholder verneområder og foreslåtte verneområder fra tilhørende datasett Naturbase. Verneområder opprettes først og fremst for å bevare naturverdier av nasjonal betydning. Dette er verdier vi skal ta vare på for all overskuelig framtid, også med tanke på naturopplevelse og kunnskap om naturen. Alle verneområder har en egen forskrift. Verneområdene forvaltes av fylkesmannen, kommunen eller et interkommunalt verneområdestyre.

wms example map

Kartlag i tjenesten (Layers)

Min scale Max scale GetLegendGraphic (WMS)
Verneområder i Norge
Map Server Legend
Klasseinndelte verneområder
Map Server Legend
Grensepunkt for naturvernområder
Map Server Legend
Naturvernområder symbolisert med omriss
Map Server Legend
Foreslåtte naturvernområder
Map Server Legend

Tjenestetype WMS

Teknisk plattform
ArcGIS Server
Server Url
https://kart.miljodirektoratet.no/arcgis/services/vern/mapserver/WMSServer
GetCapabilities

Tjenestetype ArcGIS-Rest

Teknisk plattform
ArcGIS Server

Kartløsninger hvor tjenesten er i bruk

Kartinnsynsløsninger

Vilkår

Vilkår

Endringer på karttjenesten

Dato Endring
05.07.2018 URLer endret til https://
http:// vil fremdeles fungere
11.06.2018 Ny tjeneste
Tjeneste er etablert på ny plattform. Det er mindre endringer i datamodell og feltnavn.
21.01.2013 Nye felt og endrede feltnavn
Datamodell for karttjeneste er endret og nye feltnavn er lagt til. I tillegg har en del eksisterende felt fått nye navn.
01.11.2011 Nye spesifikasjoner for karttjeneste
Karttjenesten etablert på ny serverplattform basert på ArcGIS Server. Nye spesifikasjoner for generell Url, servicename og layernames.
26.04.2011 Verneområde for Jan Mayen inludert
Verneområde for Jan Mayen etablert i Naturbase.
01.02.2008 Verneområder for Svalbard inkludert
Verneområder på Svalbard inkludert i datasett og karttjenesten som følge av at Naturbase ble utvidet til å omfatte Svalbard
01.11.2006 Nye tegneregler for kartografi
Nye tegneregler definert.
01.10.2003 Full landsdekning for Vern
Alle verneområder etablert i Naturbase og med full dekning for hele landet.
01.01.2002 WMS-tjeneste etablert
WMS-karttjeneste etablert basert på registrerte verneområder pr. 01.01.2002.