DATASET

Sensitive artsdata er samlebegrep for en database med utvalgte arter av fugler, pattedyr og lav hvor stedfestet informasjon om artenes hekkeområde, yngleområde eller voksested er skjermet for allment innsyn. Begrunnelsen for at stedfestet informasjon om disse artene bør skjermes, er at åpen tilgang kan føre til at arten eller stedet der den forekommer utsettes for uheldige negative påvirkninger. Det kan være eksempelvis forstyrrelse, etterstrebelse, eller ødeleggelse.

Selv om informasjon om sensitive arter ikke er åpent tilgjengelig, er det mulig for offentlig forvaltning, entreprenører/utbyggere, konsulentvirksomheter og andre med legitime behov å få tilgang til relevante data for det aktuelle område eller prosjekt man er ansvarlig for.

Theme
Biodiversity
Administrative theme
DOK
Dataset owner
Miljødirektoratet og Artsdatabanken
 
Fact sheeet
Product specification
Portrayal
Portrayal SLD
 
Coverage
Norway
Precision
5-1000 meter
Spatial representation
Vector (Points)
Update frequency
Daglig
Terms
License

Map data downloads

Format Export date Download

Leave feedback