DATASET

Datasettet viser snøscooterløyper som er fastsatt av kommunene etter forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 4a. Forvaltning av data om løyper i en nasjonal database vil bidra til enhetlig oversikt og tilgang til data over løypetraséer, bestemmelser og annen relevant informasjon.

Formålet med datasettet er å kunne gi en nasjonal oversikt over hvor løypene går og hvilke bestemmelser som er knyttet til løypene. Dette har informasjons- og nytteverdi for brukere av løypene, forvaltningsmyndigheten, kontrollmyndigheten, redningstjenesten og andre.

Kommunene fikk adgang til å fastsette snøscooterløyper gjennom en endring i motorferdselloven i 2015. Tidligere har kommuner i Nord-Troms og Finnmark hatt snøscooterløyper fastsatt av Fylkesmannen. Noen kommuner i de nordligste fylkene har også hatt isfiskeløyper fastsatt av Fylkesmannen. Datasettet inneholder også snøscooterløyper fastsatt i forskrift av fylkesmennene. Disse vil oppheves 19. juni 2021, og må før det eventuelt erstattes med kommunale forskrifter.

Datasettet omfatter:


  • Snøscooterløyper fastsatt av kommunen etter § 4a i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag.

  • Snøscooterløyper i Nord-Troms og Finnmark fastsatt av Fylkesmannen etter § 5 i motorferdselloven (og § 4 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag).

  • Isfiskeløyper fastsatt av Fylkesmannen etter § 8 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag.

Theme
Motorferdsel
Administrative theme
DOK
Dataset owner
Kommunene
Database
 
Fact sheeet
Portrayal
Portrayal SLD
 
Coverage
Norway
Precision
Varierende
Spatial representation
Vector (Lines)
Update frequency
Kontinuerlig
Terms

Map data downloads

Format Export date Download
1/29/2023 To portal

Leave feedback
Contact
Name
Norwegian Environment Agency
Phone
73 58 05 00
Services connected to the dataset
More information about the dataset