DATASETT

Prosjektet ”Satellittbasert vegetasjonskart for Norge” ble initiert i 2006 av det tidligere Direktoratet for naturforvaltning (DN). Målet var å bruke datasettet i analyser av om naturvernet i Norge er representativt for norsk natur. Norsk Romsenter og DN gikk da sammen om å støtte et prosjekt der Norut Tromsø sin metode for kartlegging av vegetasjon basert på satellitt, ble prøvd ut for hele Norges landareal.

"Satellittbasert vegetasjonskart for Norge” er en kartlegging av vegetasjon innen hele Norges landareal ved hjelp av tolking av satellittbilder. Datasettet som er benyttet er i alt 45 satellittscener fra de amerikanske satellittene Landsat 5/TM og Landsat 7/ETM+. Begge satellittene er utstyrt med sensorer i den synlige, i den nær-infrarøde og i den midlere-infrarøde delen av spekteret. Produksjonene av kartet er utviklet og operativ hos Norut Tromsø, og er nærmere beskrevet i en egen rapport.

Prosjektet har hatt et eget delprosjekt som har sett på datasettets klasseinndeling og klassenes innhold. NINA og NTNU v/Vitenskapsmuseet deltok i dette prosjektet. Se egen rapport (se høyremeny).

I tillegg ble NINA bedt om å gjøre en rask og brukerorientert evaluering av ”Satellittbasert vegetasjonskart for Norge” på et overordnet nivå. Denne evalueringen ligger i NINA-rapport 448.

Tema
Naturmangfold
Administrativt tema
Datasetteier
Miljødirektoratet
Fagsystem
Ikke tilknyttet fagsystem
 
Produktark
Produktspesifikasjon
Tegneregler
Tegneregler SLD
 
Dekning
Landsdekkende
Presisjon
100 og 30 meters oppløsning
Geografisk representasjon
Raster
Oppdateringsfrekvens
Ikke planlagt
Vilkår

Nedlasting av kartdata

Format Eksportdato Nedlasting
Shape-format (ESRI) og TIFF 01.01.2012 Last ned
Tilgjengelig for nedlastning på vektorformat og TIFF-format.

Gi oss din tilbakemelding