KARTTJENESTE

Tjenesten inneholder et satellittbasert vegetasjonskart for Norge. Den leveres som en rasterbasert wms-karttjenste med en oppløsning på 100x100 meter og 30 x 30 meter. For mer informasjon om SatVeg, se informasjon for datasettet.

wms example map

Kartlag i tjenesten (Layers)

Min scale Max scale GetLegendGraphic (WMS)
Oppløsning på 30 meter
Map Server Legend
Oppløsning på 100 meter
Map Server Legend

Tjenestetype WMS

Teknisk plattform
Geoserver
GetCapabilities

Kartløsninger hvor tjenesten er i bruk

Kartinnsynsløsninger
Eksempel faktaark

Vilkår

Vilkår
Fritt tilgjengelig, men følgende kilde må oppgis ved publisering: Kilde: Norut Tromsø, Norsk Romsenter og Miljødirektoratet

Endringer på karttjenesten

Dato Endring
01.11.2011 WMS-tjeneste etablert
WMS-tje etablert basert på Geoserver.

Gi oss din tilbakemelding