KARTTJENESTE

Tjenesten inneholder et satellittbasert vegetasjonskart for Norge. Den leveres som en rasterbasert wms-karttjenste med en oppløsning på 100x100 meter og 30 x 30 meter. For mer informasjon om SatVeg, se informasjon for datasettet.

wms example map

Kartlag i tjenesten (Layers)

Min scale Max scale GetLegendGraphic (WMS)
Oppløsning på 30 meter
Map Server Legend
Oppløsning på 100 meter
Map Server Legend

Tjenestetype WMS

Teknisk plattform
Geoserver
Server Url
https://kart.miljodirektoratet.no/geoserver/satveg/wms
GetCapabilities

Kartløsninger hvor tjenesten er i bruk

Kartinnsynsløsninger
Eksempel faktaark

Vilkår

Vilkår
Fritt tilgjengelig, men følgende kilde må oppgis ved publisering: Kilde: Norut Tromsø, Norsk Romsenter og Miljødirektoratet

Endringer på karttjenesten

Dato Endring
01.11.2011 WMS-tjeneste etablert
WMS-tje etablert basert på Geoserver.