DATASETT

Datasettet er laget av SSB på oppdrag fra Miljødirektoratet, og oppdateres ved behov. Hensikten er å vise hvilken tettbebyggelse de ulike renseanlegg hører til i, slik at det kan fastlegges hvem som er forurensningsmyndighet

Tema
Forurensning
Administrativt tema
Prioriterte datasett (INSPIRE)
Datasetteier
Miljødirektoratet, Statistisk Sentralbyrå
Fagsystem
Ikke tilknyttet fagsystem
 
Produktark
Produktspesifikasjon
Tegneregler
Tegneregler SLD
 
Dekning
Norge
Presisjon
Geografisk representasjon
Vektor (Flater)
Oppdateringsfrekvens
Etter behov
Vilkår
Lisens

Nedlasting av kartdata

Format Eksportdato Nedlasting
Filgeodatabase 12.12.2021 Last ned
Shape-format (ESRI) 12.12.2019 Last ned
Data fra SSB som støtte til bruk i avløpsarbeid

Gi oss din tilbakemelding
Kontaktinfo
Navn
Miljødirektoratet
Telefon
73 58 05 00
Tjenester tilknyttet datasettet
Mer informasjon om datasettet