DATASET

Datasettet viser naturtypelokaliteter kartlagt etter Miljødirektoratets instruks. Naturtyper prioritert for kartlegging er rødlistede naturtyper og naturtyper med sentral økosystemfunksjon. Type- og beskrivelsessystemet Natur i Norge er benyttet for å dokumentere det faglige innholdet. Hver lokalitet er gitt en økologisk kvalitet, basert på tilstand og naturmangfold.

Theme
Biodiversity
Administrative theme
DOK
Dataset owner
The Norwegian Environment Agency
Database
None
 
Fact sheeet
Product specification
Portrayal
Portrayal SLD
 
Coverage
Norway
Precision
5-20 meters
Spatial representation
Vector (Polygons)
Update frequency
Etter behov
Terms

Map data downloads

Format Export date Download
10/19/2021 Download

Leave feedback
Contact
Name
Janne Teigen Braseth
Phone
+4741570376
Services connected to the dataset