DATASETT

Datasettet viser den totale utbredelsen av anadrome laksefisk i et vassdrag. Datasettet er sammenstilt med utgangspunkt i bestandsdata for hver av de tre aktuelle artene (laks, sjøørret og sjørøye).

Tema
Laks, sjøørret og sjørøye
Administrativt tema
Datasetteier
Miljødirektoratet
Fagsystem
 
Produktspesifikasjon
Tegneregler
Tegneregler SLD
 
Dekning
Norge
Presisjon
1:5000
Geografisk representasjon
Vektor (Linjer, Flater)
Oppdateringsfrekvens
Kontinuerlig
Vilkår

Nedlasting av kartdata

Format Eksportdato Nedlasting

Gi oss din tilbakemelding
Kontaktinfo
Navn
Miljødirektoratet
Telefon
73 58 05 00
Tjenester tilknyttet datasettet
Viktige opplysninger
Datasettet inneholder kun informasjon om nasjonale laksevassdrag. Miljødirektoratet presiserer at det kan forekomme feil og mangler i dette datasettet. Dersom det er avgjørende å vite om et konkret vassdrag fører anadrom laksefisk, må du ta kontakt med Miljødirektoratet eller Statsforvalteren i det aktuelle fylke.
Mer informasjon om datasettet