DATASETT

Følsomme områder definert i henhold til Forurensningsforskriften kapittel 11, jfr. vedlegg 1, punkt 1.2 a

Tema
Forurensning
Administrativt tema
Prioriterte datasett (INSPIRE)
Datasetteier
Miljødirektoratet
Fagsystem
Ikke tilknyttet fagsystem
 
Produktark
Produktspesifikasjon
Tegneregler
Tegneregler SLD
 
Dekning
Norge
Presisjon
Geografisk representasjon
Vektor (Linjer, Flater)
Oppdateringsfrekvens
Ikke planlagt
Vilkår
Lisens

Nedlasting av kartdata

Format Eksportdato Nedlasting

Kontaktinfo
Navn
Miljødirektoratet
Telefon
73 58 05 00
Kontakt oss