DATASETT

Grensene for byområdene (agglomerations) som er definert i henhold til EUs støydirektiv (Environmental Noise directive) i rapporteringen for 2022.

Byområder som inngår:
- Oslo, med nabokommunene Asker, Bærum, Lillestrøm, Lørenskog, Rælingen og Nordre Follo
- Bergen
- Stavanger, med nabokommunene Sandnes, Randaberg og Sola
- Trondheim
- Fredrikstad og Sarpsborg
- Drammen

Tema
Støy
Administrativt tema
Prioriterte datasett (INSPIRE)
Datasetteier
Miljødirektoratet
Fagsystem
Ikke tilknyttet fagsystem
 
Produktark
Produktspesifikasjon
Tegneregler
Tegneregler SLD
 
Dekning
Norge
Presisjon
Geografisk representasjon
Vektor (Flater)
Oppdateringsfrekvens
Ikke planlagt
Vilkår
Lisens

Nedlasting av kartdata

Format Eksportdato Nedlasting

Kontaktinfo
Navn
Miljødirektoratet
Telefon
73 58 05 00
Kontakt oss
Tjenester tilknyttet datasettet