KARTTJENESTE

Støykartene viser gjennomsnittlig støy gjennom døgnet fra jernbane i 4 meters høyde over bakken. Merk at støykartene er beregninger - ikke målinger.
Utenfor byområdene vises jernbanelinjer ≥ 30,000 tog per år.

NB! Det mangler data for 2022-kartleggingen. Tjenesten viser støysituasjonen slik den var i 2016

wms example map

Kartlag i tjenesten (Layers)

Min scale Max scale GetLegendGraphic (WMS)
Beskrivelse
Map Server Legend
Beskrivelse
Map Server Legend
Beskrivelse
Map Server Legend
Beskrivelse
Map Server Legend
Beskrivelse
Map Server Legend
Beskrivelse
Map Server Legend
Beskrivelse
Map Server Legend
Beskrivelse
Map Server Legend

Tjenestetype ArcGIS-Rest

Teknisk plattform
ArcGIS Server

Tjenestetype WMS

Teknisk plattform
ArcGIS Server
Server Url
https://kart.miljodirektoratet.no/arcgis/services/stoy/stoykart_strategisk_bane/MapServer/WMSServer
GetCapabilities

Kartløsninger hvor tjenesten er i bruk

Kartinnsynsløsninger
Eksempel faktaark

Vilkår

Vilkår
Lisens

Endringer på karttjenesten

Dato Endring

Viktige opplysninger
Støykartet kan ikke brukes i forbindelse med arealplanlegging