DATASETT

Datasettet viser naturområder i kartleggingsmålestokk 1:5000 og 1:20000 etter type- og beskrivelsessystemet Natur i Norge (NiN). Datasettet inneholder alle naturområder som siden 2015 er kartlagt etter versjon 2 av NiN ved bruk av Miljødirektoratets automatiserte dataflyt ved kartlegging av natur (NiN dataflyt). Videre inneholder datasettet konverterte data fra kartlegging etter versjon 1 av NiN, utført 2011-2014 med filbaserte leveranser. Datasettet består av polygoner, med enten én eller flere kartleggingsenheter i kartleggingsmålestokk 1:5000 eller 1:20000. Andelen til hver kartleggingsenhet i en sammensatt polygon er oppgitt i 10-deler. Egenskaper er knyttet til den enkelte kartleggingsenhet. Dette vises best i faktaarkene som er lenket opp til hvert naturområde. Type- og beskrivelsessystemet Natur i Norge dokumenterer det faglige innholdet. Avgrensningene er jevnt over presise, med god faglig presisjon.

Tema
Naturmangfold
Administrativt tema
Datasetteier
Seksjon for miljøovervåking og kartlegging
Fagsystem
Ikke tilknyttet fagsystem
 
Produktspesifikasjon
Tegneregler
Tegneregler SLD
 
Dekning
Norges fastland
Presisjon
5-50 meter
Geografisk representasjon
Vektor (Flater)
Oppdateringsfrekvens
Etter behov
Vilkår
Miljødirektoratet skal krediteres ved viderebruk.
Lisens

Nedlasting av kartdata

Format Eksportdato Nedlasting

Kontaktinfo
Navn
Miljødirektoratet
Telefon
73 58 05 00
Kontakt oss
Tjenester tilknyttet datasettet
Viktige opplysninger
De viktigste bruksområdene er samlet innsyn og analyse. Til bruk i forvaltning anbefales datasettene Naturtyper – Miljødirektoratets instruks og Natur i verneområder (NiN).