DATASET

Datasett fra visuelle undersøkelser av havbunnen gjennomført i forbindelse med petroleumsvirksomhet til havs. Krav til undersøkelser og rapportering av visuelle undersøkelser i forbindelse petroleumsvirksomhet er beskrevet i retningslinjer for miljøovervåking av petroleumsvirksomhet til havs M-300.

Hensikten med visuelle undersøkelser i forbindelse med petroleumsaktivitet er å kartlegge tilstedeværelse og omfang av arter og naturtyper som er på norsk rødliste (Artsdatabanken 2018) eller på OSPARs liste over truede og/eller minkende habitat (OSPAR, reference number: 2008), jf. aktivitetsforskriften § 53.

Datasettet inneholder følgende typer data:
- Områder hvor det har vært gjennomført visuelle undersøkelser
- Fotolokasjoner
- Koraller, korallrev med tilhørende status
- Registrering av svampsamfunn
- Registrering av sjøfjærsamfunn
- Samfunn eller arter som er sårbare eller rødlistede
- Type substrat
- Klassifisering av havbunnen
- Borekaks registrert på havbunnen

Theme
Pollution
Administrative theme
Dataset owner
Database
None
 
Fact sheeet
Product specification
Portrayal
Portrayal SLD
 
Coverage
Precision
Spatial representation
Vector (Points, Polygons)
Update frequency
Kontinuerlig
Terms
License

Map data downloads

Format Export date Download
Geopackage 10/18/2021 Download
Eksport av de tre tabellene: SURVEY_INFO, VISUAL_INSPECTION og PHOTO_LOCATIONS.

Contact
Name
Norwegian Environment Agency
Phone
73 58 05 00
Contact us
Services connected to the dataset
More information about the dataset