DATASETT

Arealrepresentativ naturovervåking (ANO) er et nasjonalt overvåkingsprogram som samler inn data om viktige indikatorer for å vurdere økologisk tilstand i hovedøkosystemene. Det vil i tillegg gi en nøytral og helhetlig beskrivelse av status og utvikling av naturtyper i fastlands-Norge etter systemet
Natur i Norge (NiN). Overvåkingen vil bidra til å styrke datagrunnlaget for miljøforvaltningen og miljøpolitiske beslutningsprosesser

Tema
Naturtyper
Administrativt tema
Datasetteier
Miljødirektoratet
Fagsystem
Ikke tilknyttet fagsystem
 
Produktark
Produktspesifikasjon
Tegneregler
Tegneregler SLD
 
Dekning
1000 tilfeldige ruter i hele Norge
Presisjon
Geografisk representasjon
Vektor (Punkt, Flater)
Oppdateringsfrekvens
Årlig
Vilkår
Lisens

Nedlasting av kartdata

Format Eksportdato Nedlasting
filgeodatabase (gdb) 21.02.2024 Last ned
Datamodell (EA) 11.04.2022 Last ned
geopackage (gpkg) 21.02.2024 Last ned

Kontaktinfo
Navn
Miljødirektoratet
Telefon
73 58 05 00
Kontakt oss
Tjenester tilknyttet datasettet
ano