DATASETT

Datasettet viser naturtypelokaliteter fordelt på verdikategorier i henhold til verdsettingskriteriene i veilederen M-1941 Konsekvensutredninger for klima og miljø.

"Naturtyper - Miljødirektoratets instruks" er det største grunnlagsdatasettet. Dette datasettet har en struktur som samsvarer med verdsettingskriteriene i veilederen. I tillegg er "Naturtyper – utvalgte" brukt som grunnlagsdatasett, siden alle utvalgte naturtyper har svært stor verdi i henhold til kriteriene. Naturtypedata etter DNs håndbøker er ikke mulig å plassere presist i dagens utvalgskriterier for hvilke naturtyper som kartlegges. Disse datasettene er derfor ikke brukt som grunnlag, men lokaliteter fra disse datasettene som er utvalgte naturtyper er inkludert.

Tema
Naturtyper
Administrativt tema
Det offentlige kartgrunnlaget
Datasetteier
Miljødirektoratet
Fagsystem
Ikke tilknyttet fagsystem
 
Produktspesifikasjon
Tegneregler
Tegneregler SLD
 
Dekning
Norges fastland
Presisjon
5000-50000
Geografisk representasjon
Vektor (Flater)
Oppdateringsfrekvens
Etter behov
Vilkår
Ved videre bruk skal Miljødirektoratet oppgis som kilde.

Nedlasting av kartdata

Format Eksportdato Nedlasting

Kontaktinfo
Navn
Miljødirektoratet
Telefon
73 58 05 00
Kontakt oss
Tjenester tilknyttet datasettet