KARTTJENESTE

wms example map

Kartlag i tjenesten (Layers)

Min scale Max scale GetLegendGraphic (WMS)
Map Server Legend
Map Server Legend
Map Server Legend
Map Server Legend
Map Server Legend
Map Server Legend
Map Server Legend
Map Server Legend

Tjenestetype WMS

Teknisk plattform
ArcGIS Server
Server Url
https://kart.miljodirektoratet.no/arcgis/services/naturtyper_kuverdi/MapServer/WMSServer
GetCapabilities

Tjenestetype ArcGIS-Rest

Teknisk plattform
ArcGIS Server

Kartløsninger hvor tjenesten er i bruk

Kartinnsynsløsninger

Vilkår

Vilkår
Lisens

Endringer på karttjenesten

Dato Endring

Datasett brukt i karttjeneste