DATASETT

Datasettet viser utløpspunkt for vassdrag som fører anadrom laksefisk (laks, sjøørret og sjørøye).

Tema
Laks, sjøørret og sjørøye
Administrativt tema
Datasetteier
Miljødirektoratet
Fagsystem
 
Produktspesifikasjon
Tegneregler
Tegneregler SLD
 
Dekning
Norge
Presisjon
5 meter
Geografisk representasjon
Vektor (Punkt)
Oppdateringsfrekvens
Etter behov
Vilkår

Nedlasting av kartdata

Format Eksportdato Nedlasting

Gi oss din tilbakemelding
Kontaktinfo
Navn
Miljødirektoratet
Telefon
73 58 05 00
Tjenester tilknyttet datasettet