DATASETT

Datasettet viser vandringshinder for anadrome laksefisk (laks, sjøørret og sjørøye).

Tema
Fisk og fiske, Arter
Administrativt tema
Datasetteier
Miljødirektoratet
Fagsystem
 
Produktspesifikasjon
Tegneregler
Tegneregler SLD
 
Dekning
Norge
Presisjon
5 meter
Geografisk representasjon
Vektor (Punkt)
Oppdateringsfrekvens
Etter behov
Vilkår

Nedlasting av kartdata

Format Eksportdato Nedlasting

Kontaktinfo
Navn
Miljødirektoratet
Telefon
73 58 05 00
Kontakt oss
Tjenester tilknyttet datasettet
Viktige opplysninger
Datasettet inneholder komplett informasjon om nasjonale laksevassdrag. Oppdatering med data for øvrige laksevassdrag skjer fortløpende. Miljødirektoratet presiserer at det kan forekomme feil og mangler i dette datasettet. Dersom det er avgjørende å vite om et konkret vassdrag fører anadrom laksefisk, må du ta kontakt med Miljødirektoratet eller statsforvalterembetet det aktuelle fylket tilhører.