DATASET

Datasettet viser kartlagte lokaliteter av fem av landformene som er prioritert for kartlegging etter Miljødirektoratets instruks for naturtypekartlegging. Kartleggingen er gjennomført ved hjelp av LIDAR-data, framfor tradisjonell feltkartlegging. Type- og beskrivelsessystemet Natur i Norge er benyttet for å dokumentere det faglige innholdet.

Theme
Biodiversity
Administrative theme
Dataset owner
Miljødirektoratet
Database
None
 
Fact sheeet
Product specification
Portrayal
Portrayal SLD
 
Coverage
Hele landet innenfor definerte kartleggingsområder, som er inkludert i karttjenesten.
Precision
1.5000
Spatial representation
Vector (Lines, Polygons)
Update frequency
Årlig
Terms
Som kilde til kartet oppgis Miljødirektoratet.

Map data downloads

Format Export date Download

Contact
Name
Norwegian Environment Agency
Phone
73 58 05 00
Contact us
Services connected to the dataset