KARTTJENESTE

Se beskrivelse av datasettet.

wms example map

Kartlag i tjenesten (Layers)

Min scale Max scale GetLegendGraphic (WMS)
Kartlaget viser lokaliteter av landformer som kartlegges med linjegeometri.
Map Server Legend
Kartlaget viser alle kartlagte lokaliteter av landformer.
Map Server Legend
Kartlaget viser lokaliteter som er vurdert til å ha svært høy økologisk kvalitet.
Map Server Legend
Kartlaget viser lokaliteter som er vurdert til å ha høy økologisk kvalitet.
Map Server Legend
Kartlaget viser lokaliteter som er vurdert til å ha moderat økologisk kvalitet.
Map Server Legend
Kartlaget viser lokaliteter som er vurdert til å ha lav økologisk kvalitet.
Map Server Legend
Kartlaget viser lokaliteter som er vurdert til å ha svært lav økologisk kvalitet.
Map Server Legend
Kartlaget viser lokaliteter som ikke er fullstendig kvalitetsvurdert. Dette gjelder lokaliteter av landformer uten metodikk for kvalitetsvurdering, samt lokaliteter med svært redusert tilstand.
Map Server Legend
Kartlaget viser omriss av kartlagt areal for landformen dødisgrop.
Map Server Legend
Kartlaget viser omriss av kartlagt areal for landformen fossilt delta.
Map Server Legend
Kartlaget viser omriss av kartlagt areal for landformen jordpyramide.
Map Server Legend
Kartlaget viser omriss av kartlagt areal for landformen leirravine.
Map Server Legend
Kartlaget viser omriss av kartlagt areal for landformen leirskredgrop.
Map Server Legend

Tjenestetype ArcGIS-Rest

Teknisk plattform
ArcGIS Server

Tjenestetype WMS

Teknisk plattform
ArcGIS Server
Server Url
https://kart2.miljodirektoratet.no/arcgis/services/landformer_nin/MapServer/WMSServer
GetCapabilities

Kartløsninger hvor tjenesten er i bruk

Kartinnsynsløsninger
Eksempel faktaark

Vilkår

Vilkår
Som kilde til kartet oppgis Miljødirektoratet.

Endringer på karttjenesten

Dato Endring