DATASETT

Datasettet viser områder som er sikra for allmenne friluftslivsformål ved statlig hjelp. Dette innebærer at staten v/ Miljødirektoratet har skaffet seg råderett over arealet. Råderetten kan ha form av at området er kjøpt av staten, ved at området omfattes av en langsiktig avtale om bruksrett (servituttavtale) eller ved at staten sitter med en tinglyst erklæring om bruk til friluftslivsformål. I det siste tilfellet har staten bidratt økonomisk til sikringen av området med inntil 50% av kostnadene.

Formålet med datasettet er å gi oversikt over områder som er sikret for allmennheten og gi informasjon om tilretteleggingstiltak mm.

På de områdene som staten eier har staten ansvar for eiendomsforvaltningen. Kommunene eller interkommunale friluftsråd har ansvaret for daglig drift og tilsyn, informasjon og praktisk skjøtsel av områdene, og de kan søke staten om midler til tilretteleggingstiltak i områdene.

Tema
Friluftsliv
Administrativt tema
Det offentlige kartgrunnlaget
Datasetteier
Miljødirektoratet
Fagsystem
 
Produktark
Tegneregler
Tegneregler SLD
 
Dekning
Norge
Presisjon
1:5.000
Geografisk representasjon
Raster, Vektor (Flater)
Oppdateringsfrekvens
Vilkår

Nedlasting av kartdata

Format Eksportdato Nedlasting
25.07.2024 Til portal

Kontaktinfo
Navn
Miljødirektoratet
Telefon
73 58 05 00
Kontakt oss
Tjenester tilknyttet datasettet
Mer informasjon om datasettet