DATASETT

En vannregion er administrativ inndeling for forvaltning av vann og vassdrag, inkludert grunnvannsforekomster og kystnære marine områder. Inndelingen bygger på inndelingskriteringer fra vannforskriften, som implementerer EUs vannrammedirektiv (Water Framework Directive).
Norge er inndelt i totalt 18 vannregioner, hvorav sju av disse er internasjonale med Sverige og Finland. Inndelingen framkommer av vedlegg I til vannforskriften.

Tema
Vann og vassdrag
Administrativt tema
Prioriterte datasett (INSPIRE)
Datasetteier
Miljødirektoratet
Fagsystem
 
Produktark
Produktspesifikasjon
Tegneregler
Tegneregler SLD
 
Dekning
Norge
Presisjon
Geografisk representasjon
Vektor (Flater)
Oppdateringsfrekvens
Etter behov
Vilkår
Lisens

Nedlasting av kartdata

Format Eksportdato Nedlasting
ESRI FIlgeodatabase 15.04.2024 Last ned
Inneholder vannregioner og områder for vannregionmyndighet

Kontaktinfo
Navn
Miljødirektoratet
Telefon
73 58 05 00
Kontakt oss
Tjenester tilknyttet datasettet