KARTTJENESTE

Tjenesten viser de ulike administrative nivåene i arbeidet med vannforskriften

wms example map

Kartlag i tjenesten (Layers)

Min scale Max scale GetLegendGraphic (WMS)
Map Server Legend
Map Server Legend
Map Server Legend
Map Server Legend
Map Server Legend
Map Server Legend

Tjenestetype ArcGIS-Rest

Teknisk plattform
ArcGIS Server

Tjenestetype WMS

Teknisk plattform
ArcGIS Server
Server Url
https://kart2.miljodirektoratet.no/arcgis/services/WMS/AdministrativeOmraaderOGC/MapServer/WMSServer
GetCapabilities

Kartløsninger hvor tjenesten er i bruk

Kartinnsynsløsninger
Eksempel faktaark

Vilkår

Vilkår
Lisens

Endringer på karttjenesten

Dato Endring

Datasett brukt i karttjeneste