DATASETT

Datasettet viser en første versjon av et hovedøkosystemkart for Norge. Kartet er basert på en kombinasjon av arealressurskartet AR50 (NIBIO) og utvalgte data fra topografisk kart N50 (Statens kartverk). Klassifikasjonssystemet for økosystemkartet tar utgangspunkt i det øverste hierarkiske nivået (nivå 1) i Eurostats økosystemtypologi fra mai 2023.

Miljødirektoratet og NIBIO har samarbeidet om utvikling og produksjon av Hovedøkosystemkart for Norge, med hjelp fra NINA til vurdering av økosystemkoblingene i kartet. Grunnlaget for arbeidet er blant annet lagt i mulighetsstudien Kart over norske hovedøkosystemer – en mulighetsstudie (NINA Rapport 2055), en egen konseptutredning hos Miljødirektoratet og en testversjon (MVP) publisert forsommeren 2023 (NIBIO-rapport 088/2023).

Tema
Naturmangfold
Administrativt tema
Datasetteier
Miljødirektoratet
Fagsystem
Ikke tilknyttet fagsystem
 
Produktark
Produktspesifikasjon
Tegneregler
Tegneregler SLD
 
Dekning
Norges fastland
Presisjon
1:20000 - 1:50000
Geografisk representasjon
Raster, Vektor (Flater)
Oppdateringsfrekvens
Etter behov
Vilkår
Som kilde til kartet oppgis Miljødirektoratet.

Nedlasting av kartdata

Format Eksportdato Nedlasting
ESRI FIlgeodatabase 12.12.2023 Last ned

Kontaktinfo
Navn
Miljødirektoratet
Telefon
73 58 05 00
Kontakt oss
Tjenester tilknyttet datasettet
Viktige opplysninger
Hovedøkosystemkartet 1.0 er ikke et resultat av en egen kartlegging, men er produsert ved å kombinere og omkode informasjon fra eksisterende kart. Disse kartene er utformet etter andre spesifikasjoner enn Eurostats økosystemtypologi, og klassene i Hovedøkosystemkartet 1.0 overensstemmer derfor i varierende grad med den europeiske økosystemtypologien. Dette er i noen grad synliggjort gjennom å tilpasse de norske navnene på klassene til det faktiske innholdet, men navnene kan likevel oppleves som upresise. En grundig gjennomgang av innholdet i klassene er beskrevet i NIBIO-rapport nr 143, 2023.

Kartet har en minstefigurstørrelse på 15 daa.