KARTTJENESTE

Se beskrivelse av datasettet.

wms example map

Kartlag i tjenesten (Layers)

Min scale Max scale GetLegendGraphic (WMS)
1:24000 Map Server Legend
1:24000 Map Server Legend

Tjenestetype ArcGIS-Rest

Teknisk plattform
ArcGIS Server

Tjenestetype WMS

Teknisk plattform
ArcGIS Server
Server Url
https://kart2.miljodirektoratet.no/arcgis/services/hovedokosystem/hovedokosystem/MapServer/WMSServer
GetCapabilities

Kartløsninger hvor tjenesten er i bruk

Kartinnsynsløsninger
Eksempel faktaark

Vilkår

Vilkår
Ved viderebruk skal Miljødirektoratet oppgis som kilde.

Endringer på karttjenesten

Dato Endring

Datasett brukt i karttjeneste
Viktige opplysninger
Se beskrivelse av datasettet.