DATASETT

Datasettet viser en testversjon/prototype av en digital fjellavgrensing for Norge. Kartet er basert på en kombinasjon av en fjellmodell utviklet av Bryn og Potthoff 2018 og skogavgrensingen i Hovedøkosystemer i Norge (basert på AR50).

Fjellgrensen er i dette produktet satt til skoggrensen, definert som grensen der sluttet skog opphører mot fjellet.

Miljødirektoratet har utviklet prototypen i dialog med relevante fagmiljøer. Miljødirektoratet ønsker tilbakemeldinger på metoden og resultatet . Send innspill til ellen.arneberg@miljodir.no

Tema
Naturtyper
Administrativt tema
Datasetteier
Fagsystem
Ikke tilknyttet fagsystem
 
Produktark
Produktspesifikasjon
Tegneregler
Tegneregler SLD
 
Dekning
Fastlands-Norge
Presisjon
1:250.000
Geografisk representasjon
Vektor (Flater)
Oppdateringsfrekvens
Ikke planlagt
Vilkår
Lisens

Nedlasting av kartdata

Format Eksportdato Nedlasting

Kontaktinfo
Navn
Miljødirektoratet
Telefon
73 58 05 00
Kontakt oss
Tjenester tilknyttet datasettet
Viktige opplysninger
Dette er en prototype/testversjon