KARTTJENESTE

Karttjenesten viser beregnet fjellareal i Norge basert på modellert fjell og hovedøkosystemklasser.

wms example map

Kartlag i tjenesten (Layers)

Min scale Max scale GetLegendGraphic (WMS)
Modellert fjell basert på modell for skoggrense og DTM50
Map Server Legend
Fjellareal
Map Server Legend

Tjenestetype WMS

Teknisk plattform
ArcGIS Server
Server Url
https://testarcgis02.miljodirektoratet.no/arcgis/services/fjell/fjell/MapServer/WMSServer
GetCapabilities

Tjenestetype ArcGIS-Rest

Teknisk plattform
ArcGIS Server

Kartløsninger hvor tjenesten er i bruk

Eksempel faktaark

Vilkår

Vilkår
Lisens

Endringer på karttjenesten

Dato Endring
30.05.2024 Karttjeneste opprettet
ArcGIS-rest og WMS

Datasett brukt i karttjeneste