DATASET

Datasettet viser friluftslivsområder som er vernet etter Lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markaloven) § 11.

Formålet med vernet er generelt å bevare naturopplevelsesverdier som gjør områdene særskilt verdifulle for friluftslivet. En forskrift for hvert område beskriver nærmere formål, avgrensning, vernebestemmelser mv.

Oslo kommune er forvaltningsmyndighet for disse friluftslivsområdene.

Theme
Outdoor recreation
Administrative theme
Dataset owner
Database
None
 
Fact sheeet
Product specification
Portrayal
Portrayal SLD
 
Coverage
Oslo
Precision
1:5000
Spatial representation
Vector (Polygons)
Update frequency
Terms

Map data downloads

Format Export date Download
Esri Geodatabase 4/26/2014 Download
Friluftslivsområder vernet etter markaloven

Leave feedback
Contact
Name
Norwegian Environment Agency
Phone
73 58 05 00
Services connected to the dataset
Important information
Datasettet er etablert på midlertidig basis, siden det ennå ikke er spesifisert og dokumentert på ordinær måte.